KOЛОР-ПЛАСТ“ ООД спечели проект по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“, финансирана чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

На 28.06.2024г. „Колор-Пласт“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.008-0596-C01. Одобрената инвестиция е в размер на 1 008 300,00 лева и при 50% безвъзмездно финансиране. Целта на проекта е ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятието за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им. Проектът е със срок на изпълнение от 18 месеца и се финансира по Програма за икономическа трансформация чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

„Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка на шприц автомати“ в изпълнение на ДФ BG-RRP-3.004-0953-C01“.

Прикачен файл  Размер
Публична покана КП ООД 2.91MB

 

 

„KOЛОР-ПЛАСТ“ ООД спечели проект по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, финансирана чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

На 10.04.2023г. „Колор-Пласт“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.004-0953-C01. Одобрената инвестиция е в размер на 669 871,77 лева и при 50% безвъзмездно финансиране. Целта на проекта е повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Проектът е със срок на изпълнение от 12 месеца и се финансира по Програма за икономическа трансформация чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

„KOЛОР-ПЛАСТ“ ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 13.08.2021г. „Колор-Пласт“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-2020-C01 при 100% безвъзмездно финансиране в размер на 50 000,00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.

 

„KOЛОР-ПЛАСТ“ ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 “Колор-Пласт“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 14.12.2015г. ръководството на „Колор-Пласт“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Договорът е с обща стойност на одобрените разходи в размер на 495 900 лева без ДДС. В рамките на проекта ще бъде закупена, доставена и въведена в експлоатация нова високотехнологична инжекционно-раздувна формовъчна машина.

 

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Свържете се с нас, за да отговорим на вашето запитване и да ви предложим най-добрата оферта.<br> Можете да се свържете с нас<br> <a href="tel:+35942636000">+359 42 636 000</a> или да ни пишете на имейл адрес: <a href="mailto:sales@colorplastbg.com">sales@colorplastbg.com</a>

    X
    ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ