„KOЛОР-ПЛАСТ“ ООД спечели проект по процедураBG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

На 13.08.2021г. „Колор-Пласт“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-2020-C01 при 100% безвъзмездно финансиране в размер на 50 000,00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.

„KOЛОР-ПЛАСТ“ ООД спечели проект по процедураBG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 “Колор-Пласт“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

На 14.12.2015г. ръководството на „Колор-Пласт“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Договорът е с обща стойност на одобрените разходи в размер на 495 900 лева без ДДС. В рамките на проекта ще бъде закупена, доставена и въведена в експлоатация нова високотехнологична инжекционно-раздувна формовъчна машина.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Свържете се с нас, за да отговорим на вашето запитване и да ви предложим най-добрата оферта.<br> Можете да се свържете с нас<br> <a href="tel:+35942636000">+359 42 636 000</a> или да ни пишете на имейл адрес: <a href="mailto:sales@colorplastbg.com">sales@colorplastbg.com</a>

    X
    ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ