English (United Kingdom)

Продукти опаковки

Производство на пластмасови изделия и опаковки /бутилки и капачки/, с вместимост от 25 ml. до 8 l., от материали полипропилен РР; полиетилен РЕ; полиетилен висока плътност HDPE , полиетилен терафталат РЕТ и PET - G, PVC.

Всички дейности се изпълняват по документация на или съгласувана с възложителя.

Опаковките на "КОЛОР-ПЛАСТ" са за партньори, с високи изисквания за качество и индивидуален стил!

В дружеството са регламентирани процесите за създаване на продукта. Определени са изискванията към продуктите и процесите, както и необходимите ресурси. Регламентирани са дейностите по контрола и изпитването на процесите и продуктите. Всички дейности се изпълняват по документация на възложителя.

Пълният каталог на опаковките във формат PDF може да изтеглите от ТУК

Каталог опаковки

Банер
Банер
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9