English (United Kingdom)

Проект по Оперативна програма

“Колор-Пласт“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


На 14.12.2015г. ръководството на „Колор-Пласт“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Договорът е с обща стойност на одобрените разходи в размер на 495 900 лева без ДДС. В рамките на проекта ще бъде закупена, доставена и въведена в експлоатация нова високотехнологична инжекционно-раздувна формовъчна машина.

 

Банер
Банер
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9