English (United Kingdom)

Сертификати

 

Система за управление на качеството ISO 9001 : 2008

През декември 2007 г. "КОЛОР-ПЛАСТ" ООД бе първоначално сертифицирана съгласно стандарта за системата за управление на качеството ISO 9001:2008.

През изминалите две години успешно преминаха Първи и Втори надзорен одит от сертифициращия орган "ТЮФ Рейнланд България" ЕООД.

Ние осигуряваме качествен контрол и наблюдение във всеки един етап от работата си от доставката на суровини, до продажбите, в процеса на дизайна и производството на изделията.


СВИДЕТЕЛСТВО за регистрация на марка

През 2009 г. в Патентно ведомство на Република България беше регистрирана комбинирана търговска марка "КОЛОР-ПЛАСТ", рег. № 70259/22.06.2009 г., със срок на действие 01.04.2018 г.

Банер
Банер
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9